Idag får du 40% rabatt

Användarvillkor

www.canvaspicasso.se administreras och underhålls av Gallerix AB (Gallerix). Gallerix AB är registrerat i Sverige under organisationsnummer 556775-9393. Bolagets momsregistreringsnummer är SE556775939301. Gallerix huvudkontor finns på Västergatan 6D, 352 30 Växjö.

Gallerix AB ombesörjer åtkomst till webbplatsen www.canvaspicasso.se (nedan kallad "webbplatsen"). Vi säljer våra produkter i enlighet med de villkor som anges på denna sida.

Läs villkoren noggrant innan du använder dig av webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godkänner du dessa villkor i sin helhet.

 

1. Ditt konto
Om du använder denna webbplats ansvarar du för att hemlighålla användarnamn och lösenord till ditt konto, samt för att inte obehöriga användare får åtkomst till din dator och ditt konto. Du tar ansvar för allt som händer på ditt konto och med hjälp av ditt lösenord. Du förbinder dig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att hemlighålla lösenordet. Om du misstänker att någon annan känner till ditt lösenord eller att lösenordet används av någon annan än dig själv, måste du meddela oss.

Kontrollera att all information du har lämnat till oss är riktig och fullständig, och informera oss snarast om uppgifterna ändras.

Gallerix AB säljer endast till personer och företag som kan betala med kreditkort/betalkort eller via faktura. Personer under 18 år får endast köpa produkter hos Gallerix AB om en förälder eller förmyndare godkänner det.

Gallerix AB förbehåller sig rätten att neka åtkomst till webbplatsen, stänga ett konto, ta bort eller ändra innehåll eller annullera beställningar efter eget gottfinnande. Om vi annullerar en beställning är beställaren inte betalningsskyldig.

 

2. Sekretessbestämmelser
Läs våra sekretessbestämmelser om du vill veta mer om hur vi hanterar personuppgifter. Här kan du även läsa om de bestämmelser som gäller för vår webbplats.

 

3. Åtkomst till webbplatsen
Vi gör vårt bästa för att webbplatsen ska vara tillgänglig utan avbrott och att överföringar sker utan fel. På grund av Internets beskaffenhet är detta dock inget vi kan garantera. Åtkomst till webbplatsen kan från tid till annan vara omöjlig eller begränsad på grund av reparationer, underhåll eller introduktion av nya funktioner eller tjänster. Vi minimerar sådana avbrott eller begränsningar så långt det är möjligt.

 

4. Tillåtelse att få åtkomst till webbplatsen
Gallerix AB ger tillåtelse till begränsad åtkomst och personligt bruk av webbplatsen. Denna tillåtelse ger dig inte rätt att ladda ned (utom när det gäller allmänna cachefunktioner) eller ändra webbplatsen eller delar av den utan att skriftligt medgivande på förhand inhämtats från Gallerix AB. Tillåtelsen omfattar inte heller vidareförsäljning eller kommersiellt bruk av denna webbplats eller dess innehåll, inklusive insamling och bruk av produktutbud, beskrivningar eller priser, indirekt bruk av denna webbplats eller dess innehåll, nedladdning eller kopiering av kontoinformation för andra butiksinnehavares bruk eller användande av datautvinning, robotar eller liknande datainsamlingsverktyg. Webbplatsen eller delar av den får inte reproduceras, dupliceras, kopieras, säljas, vidaresäljas, besökas eller på annat sätt användas i kommersiellt syfte utan att vårt skriftliga medgivande på förhand inhämtats.

 

5. Begränsningar
Du får inte använda ramar för att dölja varumärken, logotyper eller annan egendomsinformation (inklusive bilder, text, sidlayout eller information) från Gallerix AB utan att vårt skriftliga medgivande på förhand inhämtats. Du får inte använda metataggar eller annan "dold text" tillsammans med Gallerix ABs firmanamn, produktnamn eller varumärken. All obehörig användning av webbplatsen ogiltigförklarar samtliga tillåtelser eller licenser för bruk av webbplatsen som har getts av Gallerix AB.

Du får inte använda någon logotyp, något varumärke eller någon annan upphovsrättsskyddad bild eller varumärke som visas på webbplatsen som del i en länk utan att vårt skriftliga medgivande på förhand inhämtats.

Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som kan leda till avbrott, skada eller försämring av webbplatsen, eller förhindrad åtkomst till webbplatsen.

Du får inte använda webbplatsen:

- i bedrägligt syfte eller inom ramen för kriminella aktiviteter eller annan otillåten verksamhet.
- för att skicka, använda eller återanvända material som är otillåtet, anstötligt, ärekränkande, motbjudande eller hotfullt.
- som gör intrång i upphovsrätt, varumärken, förtrolig information eller andra rättigheter, eller som på annat sätt är skadligt för tredje part eller är förkastligt.
- som består av eller innehåller virus, politiska uttalanden, kommersiella yttranden, kedjebrev, mass-e-post eller spam.
- för att orsaka obehag, olägenhet eller onödig oro.

 

6. Upphovsrätt, juridisk försäkran och databasrättigheter

Hela webbplatsens innehåll och webbplatsens uppbyggnad, t ex text, grafik, logotyper, symboler, bilder och programvara, tillhör Gallerix AB eller deras innehållsleverantörer, och skyddas av svensk, europeisk och internationell upphovsrättslagstiftning och lagar om databasrättigheter.

All programvara som används på webbplatsen tillhör Gallerix AB eller våra programvaruleverantörer, och skyddas av svensk, europeisk och internationell upphovsrättslagstiftning.

Du får inte ladda ned och/eller återanvända delar av webbplatsens innehåll utan att skriftligt medgivande på förhand inhämtats från Gallerix AB. Framförallt får du inte tillämpa datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- och nedladdningsverktyg (varken en eller flera gånger) i syfte att använda betydande delar av webbplatsen. Vidare får du inte upprätta och/eller ge ut en egen databas, som innehåller betydande delar av webbplatsen (t ex våra priser eller vårt produktutbud).

Mer information finns i avsnittet Juridisk försäkran nedan.

 

7. Juridisk försäkran
www.canvaspicasso.se är en registrerad domän som tillhör Gallerix AB.

 

8. Avtal med kunden
När du gör en beställning för att köpa en produkt från webbplatsen skickar vi dig en bekräftelse via e-post. Detta e-postmeddelande bekräftar att vi mottagit din beställning och innehåller all information om beställningen. Din beställning utgör en uppmaning till oss om att du vill köpa en viss produkt. Köpet godkänns av oss när vi skickar produkten till dig. När du gör en beställning anhåller du om att ingå ett avtal med Gallerix AB. Gallerix AB äger produkten till dess att du har betalat den till fullo och Gallerix AB har mottagit betalningen.

Gallerix AB förbehåller sig rätten att kvarhålla en beställning för att säkerhetskontrollera försändelsen. Gallerix AB instämmer med sådana domstolars exklusiva jurisdiktion.

 

9. Ändringar av tjänster eller tillägg till villkoren
Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar av webbplatsen, företagets policy och dessa villkor. Ditt användande av webbplatsen och de beställningar du gör lyder under de bestämmelser och villkor som gäller när du använder webbplatsen eller när du beställer produkter från oss, utom i de fall lagen kräver att bestämmelserna eller villkoren ändras (i vilket fall sådana ändringar även gäller tidigare beställningar du gjort från oss). Om några av dessa bestämmelser är ogiltiga eller av någon annan anledning inte äger laga kraft, ska ifrågavarande bestämmelser tas bort från övriga bestämmelser och påverkar därmed inte giltigheten eller tillämpningen hos övriga bestämmelser.

 

10. Händelser utanför vår kontroll
Gallerix AB kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller brister i fullgörandet av våra åtaganden enligt dessa bestämmelser, om förseningen eller bristen i fullgörandet orsakas av en händelse utanför vår kontroll. Denna bestämmelse påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

 

11. Ansvarsbegränsning
Om du inte efterlever dessa villkor, och vi inte vidtar åtgärder mot dig, har vi ändå rätt att hävda våra rättigheter om du vid ett annat tillfälle bryter mot dessa villkor.

 

12. Jurisdiktion och domstol
Ditt användande av webbplatsen, varje köp du gör från webbplatsen och dessa villkor lyder under svensk lag och anses har skett i Sverige. Du godkänner, liksom vi, att underkasta dig svenska domstolars icke-exklusiva jurisdiktion. Dessa bestämmelser påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

 

13. Om företaget
Webbplatsen administreras av Gallerix AB:
• Momsregistreringsnummer SE556775939301
• Företaget är registrerat i Sverige

 

© Gallerix AB 2022. Med ensamrätt.

 

 

Följ oss på Instagram och ta del av vårt exklusiva VIP Black Friday-erbjudande.
20-50% rabatt på hela sortimentet!

Poster Galleri -50% | Poster Studio -30%
Födelsetavlor -30% | Faktatavlor -30%
Canvastavlor -30% | Posterramar -20%

Bilder märkta som "Premium selection" är noga utvalda av våra designers och inredare och säljs i en begränsad upplaga.